Ga naar de inhoud

Soms verandert er iets in je leven. Misschien wil je samenwonen. Of er komt een dierbare te overlijden. Bij sommige veranderingen is het nodig om het huurcontract aan te passen.


Wat verandert er bij jou?

 
Veelgestelde vragen over het veranderen van je huurcontract:

Ja. We hebben de handtekening nodig van degene die achterblijft en degene die vertrekt.

Soms kan dat. Bijvoorbeeld als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Het kan ook als jouw partner minimaal twee jaar bij de gemeente ingeschreven staan op hetzelfde adres als jij.

Nee, dit kan niet. Als je de huur opzegt, moeten alle bewoners de woning verlaten. Als je medebewoner minimaal twee jaar bij je in woont, kun je wel medehuurderschap aanvragen. We bekijken per situatie of dit mogelijk is.

Als deze persoon minimaal twee jaar bij je inwoont, kun je dit aanvragen. We bekijken per situatie of dit mogelijk is. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Jullie hebben een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dat betekent bijvoorbeeld dat je gezamenlijke aankopen doet, uitgaven met elkaar verrekent en onderling voor elkaar zorgt.
  • Jullie willen langere tijd samenleven. Je kunt dit bijvoorbeeld laten zien met een samenlevingscontract.
  • Jullie hebben allebei geen overlast veroorzaakt.
  • Jullie hebben allebei altijd op tijd de huur betaald.

Gecondoleerd met je verlies.

Kun je ons een akte van overlijden laten zien? De opzegtermijn is een maand.

Als wij je ergens mee kunnen helpen, bel ons gerust even: (055) 526 25 00.

Dat ligt eraan. De namen van de personen die bij de inschrijving van Woonkeus zijn vermeld, tekenen het huurcontract.

Of als je getrouwd bent en/of geregistreerd partnerschap hebt, dan tekenen jullie ook allebei het huurcontract.

Nee, wil je even het formulier beëindiging medehuurderschap invullen? Jij en je partner moeten dit allebei ondertekenen.

Ga je scheiden?
Dan hebben we ook een kopie van het echtscheidingsconvenant nodig.

Gecondoleerd met je verlies. De erfgenamen kunnen de huur opzeggen.

Nee, kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam.

Uitzondering
Er is een uitzondering waarbij een kind medehuurder kan worden: Het kind is 35 jaar of ouder en woont onafgebroken bij zijn/haar ouders in en wil hier ook blijven wonen. Dit kan je aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.

Als je een aanvraag voor medehuurderschap hebt gedaan, gaat dit direct in. Als we net de huurbetalingen aan het verwerken zijn, kan dat ook de volgende maand zijn.

Dan hoor je dat van ons. Je krijgt een brief of een e-mail.