Ga naar de inhoud

Nieuwbouw

Flexibele wooneenheden

Samen met gemeente Apeldoorn bouwen we 30 flexibele, gestapelde wooneenheden voor ‘spoedzoekers’ in Haven Centrum. De helft is bedoeld voor jongeren t/m 22 jaar, de andere helft voor mensen vanaf 23 jaar. Daarvan hebben 5 wooneenheden ruimte voor een extra bed. De wooneenheden komen op het terrein tussen Omnizorg en de oude Ambachtsschool. Ze blijven daar ongeveer 15 jaar staan.

We noemen deze tijdelijke woningen ‘short stay’- wooneenheden. Dit is tijdelijk wonen in een zelfstandige woning of appartement. Huurders krijgen een tijdelijk huurcontract (2 of 5 jaar). Dit zijn mensen die met spoed betaalbare woonruimte nodig hebben, maar daar geen kans op maken. Bijvoorbeeld omdat ze niet of te kort staan ingeschreven als woningzoekende. Of omdat ze geen urgentie krijgen en niet terecht kunnen in een andere woonvorm. Denk aan jongeren die niet (meer) thuis kunnen wonen of mensen die door een scheiding snel woonruimte nodig hebben. Een tijdelijke huurwoning geeft ze de kans om hun leven weer op orde te brengen. Daarna kunnen ze op zoek naar een oplossing voor de lange termijn.

De gemeente en Ons Huis wijzen samen de wooneenheden toe. Kandidaten worden voorgedragen door organisaties die in contact staan met de mensen die dringend behoefte hebben aan woonruimte. Denk aan het jongerenwerk van Stimenz, het Sociaal Wijkteam en Dak- en Thuislozenzorg Apeldoorn. Kandidaten zijn dus al bekend bij deze organisaties (of melden zich daar). 

We plaatsen de tijdelijke wooneenheden waarschijnlijk eind 2023.

Details

Aantal woningen 30
Status In voorbereiding