Ga naar de inhoud

Wil jij lid worden van een bewonerscommissie? Of wil je weten of jouw gebouw/buurt zo’n commissie heeft? Op deze pagina lees je er meer over.


Vertegenwoordigen
Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners in een woongebouw of straat.


Overleggen
Meerdere keren per jaar overlegt de commissie met Ons Huis. Dit gaat dan bijvoorbeeld over:

  • algemene technische zaken
  • schoonmaak
  • tuinonderhoud
  • omgang tussen de bewoners onderling


Organiseren
Ook organiseert een bewonerscommissie soms activiteiten voor bewoners. Denk aan biljarten, kaarten maken, koffie-ochtenden of een bingo.


Is er een bewonerscommissie in mijn straat?
In het overzicht bewonerscommissies zie je welke commissies er zijn.


Ik wil een bewonerscommissie oprichten
Wat goed dat je dat wil doen. We helpen je hier graag bij en ook de huurdersbelangenverenigingen helpen je graag. Neem vooral contact met ons op.