Ga naar de inhoud

Heb je een idee om je buurt leuker of beter te maken? Laat het ons weten. We hebben geld gereserveerd voor goede ideeën. We noemen dit het Ons Idee Fonds.


Waar moet jouw idee aan voldoen?

  • jouw idee is niet alleen voor jezelf bedoeld
  • jouw idee is goed voor huurders van Ons Huis
  • je kunt ook zelf iets doen of iets meebetalen

Voldoet jouw idee aan deze drie voorwaarden? Dan kijken we samen of en hoe we je kunnen helpen.


Wat zijn goede voorbeelden?

  • samen met buren stoepen schoonmaken
  • samen met buren voortuinen gezellig maken
  • een buurtwebsite maken om meer contact te hebben met elkaar
  • samen een kerstborrel organiseren


Meer weten? Of jouw idee aanmelden?
Bel gerust met een van de woonconsulenten via (055) 526 25 00. Of stuur een e-mail.