Ga naar de inhoud

Woningnood. Een van de grote uitdagingen van dit kabinet. Aedes, vereniging van woningcorporaties, vraagt de fracties in de Tweede Kamer vandaag om volop aandacht te houden voor dit onderwerp. Ook nu het kabinet gevallen is. 

De val van het Kabinet Rutte IV is een slechte ontwikkeling voor de volkshuisvesting. Het schaadt de belangen van 900.000 woningzoekenden en vele huishoudens die momenteel moeilijk kunnen rondkomen. De woningbouw, de verduurzaming, de betaalbaarheid van huren en de leefbaarheid van wijken mogen niet vertragen. 

Woningcorporaties gaan verder met hun aandeel in de afspraken: blijven investeren in nieuwbouw, duurzame woningen, betaalbaarheid en leefbare wijken. De politieke crisis die is ontstaan, verandert dit niet. We nemen als sector hierin onze eigen verantwoordelijkheid. We doen er alles aan om de volkshuisvestelijke doelen op lokaal en regionaal niveau te realiseren. Tegelijkertijd kunnen we dit niet altijd alleen en hebben we de steun en samenwerking nodig met de andere partijen die de  Nationale Prestatieafspraken hebben ondertekend.

 

Lees meer op de website van Aedes