Ga naar de inhoud

We zien graag tevreden huurders. Daarom meten we dat op verschillende manieren. Met de resultaten kunnen we onszelf steeds verder verbeteren!


Reparatie
Als een huurder een reparatieverzoek heeft gedaan, vragen we na afloop via e-mail hoe dat ging. Hoe vriendelijk was diegene die het reparatieverzoek heeft verholpen? Waren de gemaakte afspraken over het tijdstip van de reparatie duidelijk?


Net verhuisd?
Ben je net vertrokken? Of juist net nieuw komen wonen? Dan kun je gevraagd worden om mee te werken aan een enquête. 


Algemeen huurdersonderzoek
Iedere twee jaar doen we een algemeen huurdersonderzoek. Hierin vragen we huurders naar de tevredenheid over de woning, de buurt en onze algemene dienstverlening. Ook stellen we vragen over het Ons Huisblad en de website.


Leereffect
Uiteraard willen we leren van de resultaten. Die zijn dan ook onderwerp van gesprek bij diverse afdelingen van Ons Huis. Ook bespreken we de resultaten met partijen waarmee we samenwerken.


Zo gaan we samen voor de beste dienstverlening!