Ga naar de inhoud

Samen met de gemeente in Apeldoorn en Zutphen en de huurdersbelangenverenigingen maken we elk jaar (of iedere twee jaar) afspraken.


Prestatieafspraken Apeldoorn
De prestatieafspraken 2022-2023 voor Apeldoorn werden op 16 december 2021 ondertekend door de gemeente Apeldoorn en de woningcorporaties en huurdersorganisaties van De Goede Woning, de Woonmensen, Veluwonen en Ons Huis.

Op 14 december 2022 ondertekenden we aanvullende prestatieafpraken. Aanleiding hiervoor waren de nationale prestatieafspraken.


Prestatieafspraken Zutphen
Op 8 maart 2023 werden de prestatieafspraken 2023-2024 ondertekend door wethouder Bloem van de gemeente Zutphen, vertegenwoordigers van de woningcorporaties en huurdersorganisaties van Ons Huis en Ieder1.


In beide prestatieafspraken staan nieuwbouw, het samenwerken aan vitale wijken en het verduurzamen van wonen centraal.